Giáo Dục

Danh sách trường đại học ở Cầu Giấy, Hà Nội: Lựa chọn tốt nhất năm 2023

Danh sách các trường đại học ở Cầu Giấy – một quận phát triển nhanh chóng tại Hà Nội, Việt Nam. Tìm hiểu về những trường đại học hàng đầu tại khu vực này và cơ hội học tập và nghiên cứu thú vị mà chúng mang lại cho sinh viên.

Danh sách các trường đại học ở quận Cầu Giấy là gì?

1. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (QHI)

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (QHI) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Trường cung cấp nhiều ngành đào tạo khác nhau, bao gồm cả ngành Công nghệ, Giáo dục, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ và Y khoa.

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN (DLX)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN (DLX) là một trong các trường thành viên của ĐHQGHN. Trường cung cấp các ngành đào tạo liên quan đến Kinh tế, Lao động xã hội và Nghệ thuật.

3. Trung Tâm Gia Sư Quận Cầu Giấy

Trung Tâm Gia Sư Quận Cầu Giấy không phải là một trường đại học, nhưng là một tổ chức giáo dục có chuyên môn cao chuyên về gia sư. Trung tâm này không chỉ giúp cho việc tìm gia sư cho học sinh, sinh viên mà còn cung cấp các dịch vụ gia sư chất lượng và đảm bảo hiệu quả.

Mã trường QHI đào tạo ngành nào?

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (QHI) đào tạo nhiều ngành khác nhau. Tuy nhiên, mã trường QHI thường được liên kết với ngành Công nghệ.

Trường nào đào tạo ngành Ngoại ngữ trong danh sách các trường đại học ở Cầu Giấy?

Trường nào đào tạo ngành Ngoại ngữ trong danh sách các trường đại học ở Cầu Giấy?
Trong danh sách các trường đại học ở quận Cầu Giấy, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (QHI) là trường có ngành Ngoại ngữ.

Ngành đào tạo kinh tế và quản trị kinh doanh có mặt trong danh sách các trường đại học ở quận Cầu Giấy không? Mã trường là gì?

Ngành đào tạo kinh tế và quản trị kinh doanh có mặt trong danh sách các trường đại học ở quận Cầu Giấy không? Mã trường là gì?
Có, trong danh sách các trường đại học ở quận Cầu Giấy, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (QHE) là trường có ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh. Mã trường của QHE không được cung cấp trong thông tin.

Liệt kê các trường có ngành đào tạo Khoa học, công nghệ trong danh sách các trường đại học ở Cầu Giấy.

Có hai trường có ngành đào tạo Khoa học, công nghệ trong danh sách các trường đại học ở quận Cầu Giấy. Đó là Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (QHI) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN (DLX).

Mã trường QHF thuộc khối ngành nào trong danh sách các trường đại học ở quận Cầu Giấy?

Mã trường QHF thuộc khối ngành nào trong danh sách các trường đại học ở quận Cầu Giấy?
Mã trường QHF không được cung cấp trong thông tin về danh sách các trường đại học ở quận Cầu Giấy.

Trong danh sách này, có trường nào đào tạo ngành Y khoa không? Mã trường là gì?

Trong danh sách này, có trường nào đào tạo ngành Y khoa không? Mã trường là gì?
Trong danh sách các trường đại học ở quận Cầu Giấy, có một trường đào tạo ngành Y khoa. Mã trường của trường này là QHY.

Nhắc lại mã và ngành đào tạo của Trung Tâm Gia Sư Quận Cầu Giấy.

Nhắc lại mã và ngành đào tạo của Trung Tâm Gia Sư Quận Cầu Giấy.
Trung Tâm Gia Sư Quận Cầu Giấy không được liệt kê trong thông tin về mã và ngành đào tạo của các trường đại học ở quận Cầu Giấy.

Danh sách các trường cao đẳng ở khu vực Cầu Giấy bao gồm những mã và ngành nào?

Thông tin về danh sách các trường cao đẳng ở khu vực Cầu Giấy không được cung cấp trong thông tin.

Điện thoại liên lạc của Trung Tâm Gia Sư Quận Cầu Giấy là số mấy?

Số điện thoại liên lạc của Trung Tâm Gia Sư Quận Cầu Giấy không được cung cấp trong thông tin.

Cầu Giấy là một khu vực phát triển đô thị nhanh chóng tại Hà Nội, và có nhiều trường đại học uy tín. Điều này mang lại nhiều cơ hội học tập và phát triển cho sinh viên. Việc có các trường đại học trong khu vực Cầu Giấy góp phần thúc đẩy sự phát triển của quận và mang lại lợi ích lớn cho cả học sinh và cộng đồng.

Related Articles

Back to top button